• آیا به اهمیت نرم افزار خدمات پس از فروش در سازماندهی شرکت واقف هستید؟
 • آیا به سود بلندمدت با تکیه بر برنامه خدمات پس از فروش منسجم فکر میکنید؟
 • آیا به درک مشتریان از سیستم خدمات پس از فروش خود فکر میکنید؟
 • آیا به خلاقیت در نرم افزار خدمات پس از فروش اعتقاد دارید؟

برخی از پیشنهادات: لیست کامل محصولات»


‍‍‍ مشاوره، استقرار، طراحی، بهینه سازی
 • سریال محصولات، کدینگ قطعات
 • درخچه عیوب، CRM
 • فاکتور خدمات، نصب، گارانتی، نقدی
 • سیستم انبار، ارسال قطعات، داغی
 • آموزش ارتقاء خدمات رسانی
بیشتر بدانیم »
نرم افزار خدمات پس از فروش آنلاین شرکت ها
 • کاربر نامحدود، طراحی اختصاصی
 • حسابداری نمایندگان، گارانتی سریال محور
 • اشتراک گذاری فایل های آموزشی
 • فروش قطعات، ثبت فاکتور
 • گزارش گیری پیشرفته

بیشتر بدانیم »

نرم افزار خدمات پس از فروش نمایندگان
 • عدم نیاز به اینترنت
 • نگهداری حسابهای شرکتهای طرف قرارداد
 • نگهداری حسابهای سرویسکارها
 • گزارش گیری پیشرفته
 • مدیریت قطعات و حسابداری
بیشتر بدانیم »