راه اندازی، طراحی و استقرار سیستم های نرم افزاری خدمات پس از فروش


مهمترین پیام محیط های پر ریسک امروزی این است که با راهکارها و ابزارهای گذشته نمی توان نسبت به موفقیت در آینده امیدوار بود. در چنین شرایطی انتخابی خلاقانه، نوید موفقیتی قابل اتکا می دهد. با توجه به محیط پر رقابت امروز، نرم افزار خدمات پس از فروش انتخابی خلاقانه محسوب می شود که سازمان را در جهت مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان هدایت میکند.

در کنار سرمایه گذاری برای تولید محصولات متنوع و با کیفیت، آن چه که سازمان ها را از سایر رقبا متمایز میکند، پرداختن به مقوله برنامه خدمات پس از فروش می باشد. از آنجا که مشتریان راضی خود به عنوان یک تبلیغ گر برای شرکت فعالیت می کنند، جلب رضایت آنان باعث جذب مشتریان بیشتری می گردد و این موضوع در دهه های اخیر به خوبی برای تولیدکنندگان مسجل شده است.

با توجه به درک اهمیت نرم افزار خدمات پس از فروش، نیاز به بستری ایمن جهت پیاده سازی این مهم در سازمان ها احساس می گردد. شرکت ATZ SERVICE با به کار گیری به روزترین دانش ها و فرآیندهای خدمات پس از فروش دنیا توانسته بسیاری از فرآیندها را منطبق با برترین های این حوزه در دنیا عملیاتی گرداند.


خدمات زیر را از ما بخواهید:

 • 1) تنظیم قرارداد های نمایندگان خدمات پس از فروش
 • 2) تنظیم قرار داد موقت نمایندگان
 • 3) جذب نمایندگان خدمات پس از فروش براساس لیست مراکز فروش
 • 4) تعیین ساز و کار خدمات پس از فروش و تهیه چارت سازمانی خدمات
 • 5) تعیین اصول مالی و حسابداری و تعیین رویه تسویه نمایندگان خدمات
 • 6) طراحی و تعیین موارد گارانتی و رعایت الزامات قانونی آن
 • 7) طراحی و چاپ فاکتور سه برگی شرکت
 • 8) طراحی سیستم سریال محصولات
 • 9) طراحی سیستم کدینگ قطعات یدکی
 • 10) راه اندازی سیستم دستی پذیرش و ارجاع و شکایات
 • 11) راه اندازی سیستم پیگیری اتمام سرویس
 • 12) راه اندازی سیستم Happy Call مشتریان
 • 13) راه اندازی سیستم انبار و تعریف انواع انبار براساس نیاز های سازمان
 • 14) تعیین سیاست فروش قطعات و تعیین قیمت قطعات براساس هزینه های آن
 • 15) تعیین سازو کار برگشت قطعات داغی و فاکتور های برگشتی نمایندگان
 • 16) گرفتن و اعمال گارانتی به سریال های تولیدی یا وارداتی جهت جلوگیری از سوء استفاده
 • 17) تامین لباس کار و کارت شناسایی برای نمایندگان
 • 18) تعیین اجرت های نصب و تعمیر
 • 19) تشکیل گروه های اطلاع رسانی برای نمایندگان خدمات جهت سرویس دهی سریعتر
 • 20) استخدام و آموزش نیروی خدمات پس از فروش
 • 21) راه اندازی سیستم شکایات در جهت بهبود کیفیت خدمات
 • 22) تعیین ساز و کار برای محصولات برگشت از فروش
 • 23) راه اندازی تعمیرگاه مرکزی
 • 24) تعیین استاندارد های پیکسل و نقطه خاموش پنل ها
 • 25) تعیین ساز و کار برای محصولات نو خراب
 • 26) تعیین نوع برخورد با عدم موجودی قطعه برای خدمات
 • 27) تعیین درصد اپیدمی شدن خرابی محصول و تصویب نوع برخورد با آن
 • 28) پیش بینی و ایجاد راه های ارتباطی مشتریان با خدمات پس از فروش شرکت
 • 29) تعیین مدت زمان انجام سرویس های مختلف
 • 30) تعیین ایاب و ذهاب تعمیر گارانتی در شهر های مختلف
 • 31) تبیین راهکار و دستورالعمل برای دستگاه های ارسالی ضربه خورده در باربری