پیمان رازداری آریا تدبیر ذهن

در بیانیه پیمان رازداری آریا تدبیر ذهن به شما اعلام می‌کنیم که چه اطلاعاتی را گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت می‌کنیم.

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت‌تان را آشکار کند می‌توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود. در هر حال تعهدات و مسئولیت‌های ما محدود به توانایی‌ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.

آریا تدبیر ذهن ممکن است تغییراتی در این بیانیه بدهد. شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه پیمان رازداری ما مطلع شوید.

چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟

با اطلاعاتی که می‌گیریم چه می‌کنیم؟

امنیت اطلاعات

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می‌کنیم، حفظ شود.

لینک به سایت‌های دیگر

سایت ما ممکن است به سایت‌های دیگری لینک شود. وقتی شما از طریق این لینک‌ها از سایت خارج می‌شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت‌ها کنترل نداریم.

لذا آریا تدبیر ذهن درباره حفظ حریم شخصی و اطلاعاتی که شما در اختیار سایت‌های دیگر قرار می‌دهید مسئولیتی نخواهد داشت.

در این سایت‌ها شما به بیانیه حریم شخصی خودشان مراجعه کنید.

کنترل اطلاعات شخصی شما

در هر زمان که مایلید اطلاعات مورد نظر ما به شما ارسال نشود، می‌توانید با ارسال نامه‌ی الکترونیک به آدرس آریا تدبیر ذهن خواستار حذف نام خود از خدمات اطلاع‌رسانی آریا تدبیر ذهن شوید.
اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی‌فروشیم و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.
در صورتیکه اطلاعاتی که از شما داریم، اشتباه یا ناقص است،

لطفا با ارسال نامه‌ی الکترونیک به آدرس آریا تدبیر ذهن ما را آگاه کنید تا اطلاعات مورد نظر را تصحیح کنیم.