تاثیر نرم افزار خدمات پس از فروش بر سود خالص
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 1

مقدمه
    بدون شک ملاک واقعي براي ارزش گذاري يک شرکت، ميزان رضايت مشتريان است. چيزي که اگر نباشد هيچ کسب و کاري نمي تواند ادامه حيات داده و ايجاد شغل نموده و يا زندگي کساني را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه مي دهند، تامين نمايد. اهداف يک سازمان بر اساس ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/07/23 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش تاثیر نرم افزار خدمات پس از فروش بر سود خالص مشاهده متن کامل
حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 2

مقدمه

در سال‌هاي اخير، مفهوم حاکميت شرکتي به عنوان يک جنبه اصلي و پوياي تجارت تبديل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدي رو به افزايش است و پيشرفت‌هاي مت ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/08/04 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل مشاهده متن کامل
اصول و اهمیت مشتری مداری (قسمت اول)
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 3

مقدمه:

امروزه کيفيت يک محصول يا خدمت براساس ميزان برآورده ساختن نيازها و انتظارات مشتري تعريف مي شود به عبارت ديگر رضاي ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/08/08 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش اصول و اهمیت مشتری مداری مشاهده متن کامل
اصول و اهمیت مشتری مداری (قسمت دوم)
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 4

چرخه زندگي مشتري : 
اين چرخه به مراحل ارتباط مشتري و تجارت مربوط است و آگاهي از آن سودآوري مشتري را به همراه خواهد داشت. 4 مرحله در چرخه زندگي مشتري وجود دارد:    
1. مشتريان بالقوه: افرادي که هنوز مشتري نيستند ، اما در هدف بازار قرار دارند
2. مشترياني که واکنش نشان مي دهند: مش ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/15 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش اصول و اهمیت مشتری مداری مشاهده متن کامل
مدیریت رضایت مشتری (قسمت اول)
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 5

مديريت انتظارات مشتري:  

چنانچه بخواهيم انتظارات مشتري را برآورده کنيم بايد ابتدا اين انتظار را هدف مند، چارچوب دار و شاخص پذير کنيم و هم چنين بايد با اطلاع رساني و آگاهي درست بتوانيم باورهاي درست و واقعي در مشتري ايجاد کنيم  اين ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/16 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش مدیریت رضایت مشتری مشاهده متن کامل
مدیریت رضایت مشتری (قسمت دوم)
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 6

راه هاي تحقق مشتري مداري :   
فعالان عرصه اقتصاد و کساني که به ماندگاري جاودانه در اين عرصه مي انديشند، به خوبي مي دانند که اکسيژن تنفس در دنياي تجارت اصل مشتري مداري است و درك اين سخن که »هميشه حق با مشتري است « را سرلوحه برنامه هاي خويش مي دانند. حضور مشتري در يک واحد اقتصادي علاوه ب ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/17 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش مدیریت رضایت مشتری مشاهده متن کامل
مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 7

چکيده:

مفهوم مديريت ارتباط با مشتري در يک دوره ي متوالي زماني از آغاز پيدايش تا کنون گسترش پيدا کرده است،که ما را به سوي اصلاح عملکرد تجاري هدايت مي کند.در دنياي تجاري به شدت رقابتي امروز، مديريت ارتباط با مشت ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/17 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی مشاهده متن کامل
مدیریت منابع انسانی در ایران
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 8

مقدمه
حوزه مديريت استراتژيک منابع انساني SHRM به تعالي قابل توجهي در طول دو دهه گذشته رسيده که از اين تعالي لذت مي برد هم بصورت علمي و هم عملي. رشد موازي در هر دو بخش تحقيقات موجود و علاقه در ميان مديراني که در اين زمينه فعاليت مي کنند موارد قابل توجهي را در ميان آزمايشات بوجود آورده که مدير ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/18 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش مدیریت منابع انسانی مشاهده متن کامل
فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 9

مقدمه:

 بيشتر مديران حرفه اي به اهميت مذاکره در زندگي واقفند، زيرا زمان قابل توجهي از زندگي حرفه اي خود را صرف مذاکره مي کنند. به علاوه، زندگي شخصي شان هم با مذاکره همرا ه است. موفقيت و اثر بخشي حرفه اي آنان به شدت متأثر از توانايي آنها در هنر و  ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/18 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش فنون مذاکره مشاهده متن کامل
سنجش رضايت مشتريان با استفاده از مدل ACSI
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 10

مقدمه

هر چند که اولين بار مفهوم رضايت مشتري توسط «پيتر دراکر» در سال 1970 به صورت مستقيم و غير مستقيم وارد ادبيات مديريت و بازاريابي شده‌‌ است اما بررسي منابع مربوط به رضايت مشتري، نشان مي‌دهد که  ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/20 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش سنجش رضايت مشتريان با مدل ACSI مشاهده متن کامل
ايجاد انگيزه در كاركنان
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 11

مقدمه:

يكي از بزرگ‌ترين چالش‌ها و دستاوردها براي مديران امروز ايجاد انگيزه در اعضاي تيم‌هاي كاري تحت رهبري ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/22 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش ايجاد انگيزه در كاركنان مشاهده متن کامل
هفت افسانه برای مدیریت تغییر
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 12

مديريت تغيير وظيفه بسيار دشو ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/24 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش هفت افسانه برای مدیریت تغییر مشاهده متن کامل
توانمندسازی در محیط رقابتی
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 13

مقدمه

سازمانها امروزه در محيطي کاملاً رقابتي که ه ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/24 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش توانمندسازی در محیط رقابتی مشاهده متن کامل
۸ روش برای فروش و خدمات پس از فروش
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 14

گرچه فروش و خدمات پس از آن دو مقوله ي متفاوتند، ولي در حقيقت دو روي يک سکه اند. مهارت هايي که شما براي ارائه خدمات دهي عالي از آن‌ها استفاده مي‌کنيد، تفاوت زيادي ندارد با مهارت‌هايي که براي فروش لازم داريد. اين ده مهارت از نظر ما اساس فروش محسوب مي‌شوند.

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/25 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش ۸ روش برای فروش و خدمات پس از فروش مشاهده متن کامل
از " راز قانون جذب "بیشتر بدانیم!
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 15

راز وجود خود شما
درزندگي به دوگروه متفاوت از اشخاص بر ميخوريم.يکي شاد،سرحال،اميدوار و موفق،وديگري مأيوس،بدبين،منفي باف و ناتوان.اشخاصي که درگروه دوم قراردارند،اگرموقعيت هاي مناسبي را هم بدست بياورند باز هم آه و ناله سر ميدهند. چنين افرادي ناتوان پيش رفتن وترقي را ندارند،هميشه درجا ميزنند.اماگروه نخست،همواره پيش مي تازندو ر ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/09/30 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش از " راز قانون جذب "بیشتر بدانیم! مشاهده متن کامل
نرم افزار خدمات پس از فروش و بهبود مستمر
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 16

هيچ کسب‌وکاري به طور تصادفي و اتفاقي به موفقيت دست نيافته است. معمولا کسب‌وکارهاي موفق با وجود برنامه‌ريزي استراتژيک، اجراي هدفمند و مداوم، بازخورد مؤثر و بهبود فرآيند مستمر موفق به برتري بر ساير رقباي خود در اين محيط پُر تلاطم مي‌شوند. براي کاربراني که از نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مش ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/10/04 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش نرم افزار خدمات پس از فروش و بهبود مستمر مشاهده متن کامل
انواع مشتریان و نحوه ی رفتار با آنها
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 17

الف: مشتري خشمگين

پايين ترين درجه اين مقياس خشم است در اين حالت مشتري مثل کسي است که مي خواهد از ما به هر صورت انتقام بگيرد . بر اساس آنچه که او درک کرده است ، نتوانسته ايم نياز و خواسته او را برآورده سازم و از اين بابت خساراتي نيز به او وارد ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/10/05 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش انواع مشتریان و نحوه ی رفتار با آنها مشاهده متن کامل
علل کاهش مشتریان
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 18

فرآيند ريزش مشتري

يک مشتري بدلايل مختلفي براي رفع نياز خود سازماني را ترک مي کند و به ديگري مي پيوندد. دليل اين موضوع ممکن است نارضايتي فرد از سازمان موجود، عوامل رقابتي يا اجبار باشد. بعنوان مثال ممکن است عرضه کننده جديد، همان کالا با همان ک ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/10/05 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش علل کاهش مشتریان مشاهده متن کامل
اندازه گیری رضایتمندی مشتری
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 19

مشتريان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوي عرضه کنندگاني هستند که کالا يا خدماتي به مراتب بهتر به آن ها ارائه کنند. شواهد و مدارک زيادي نيز نشان مي دهند که در دنياي رقابتي امروز، کشف نيازها و خواسته هاي مشتريان و برآورده ساختن آن ها قبل از رقبا، يک شرط اساسي موفقيت براي شرکت هاست. از اين رو سازمان ها و بنگاه هاي تجاري تلاش مي کنند ت ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/10/06 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش اندازه گیری رضایتمندی مشتری مشاهده متن کامل
بینش مشتری موتور محرک رشد کسب‌وکار
post img کد مقاله: آریا تدبیر ذهن: 20

بسياري از شرکت‎ها به‎رغم ميل باطني‌شان مبني بر تمرکز بر نياز مشتري، در عمل زمان خود را صرف پيگيري موضوعات داخلي مي‎کنند. اگر از نقاط تمرکز سازمان خود رضايت کافي نداري ...

نرم افزار خدمات پس از فروش آریا تدبیر ذهن ارسالی در تاریخ: 1395/10/08 مشاوره استقرار خدمات پس از فروش بینش مشتری موتور محرک رشد کسب‌وکار مشاهده متن کامل